Passion4Sales is een jong en dynamisch bedrijf die opgericht is in juli 2013. Met meer dan 7 jaar ervaring kunnen wij ons bestempelen als een kwalitatief en professionele callcenter. Ons jarenlange professionele aanpak en samenwerking zorgde er dit jaar ervoor dat wij genomineerd zijn voor de Trends gazellen.

Ons belangrijkste doel is om onze klanten te helpen bestendigen en vooral te groeien door de noodzakelijke verbeteringen op het gebied van verkoopkracht (tijdelijk of zelfs structureel) door te voeren. Onze missie is daarom om u te helpen uw processen en uw teams te optimaliseren en uw bedrijfsresultaten te verbeteren. Wij dragen bij aan de structurele groei van uw marktaandeel en daarmee dus ook aan uw omzet. Passion4Sales wil een bevoorrechte en kwalitatieve partner zijn met toegevoegde waarde op lang termijn. Onze projecten richten zich op het creëren, veranderen, groeien en optimaliseren van bedrijfsprocessen en/of afdelingen.

We hebben onze diensten opgebouwd rond 3 belangrijke bedrijfsprocessen:
♠ Acquisitie
♠ Ontwikkeling
♠ Klantenbinding

Slimme bedrijven doen altijd wat ze kunnen om kosten te besparen. Budgettering is de sleutel, omdat het bedrijven kan helpen meer te investeren in de aspecten van hun bedrijf waarop ze zich willen concentreren – zoals waardering van werknemers of nieuwere apparatuur.

Ons taak bestaat erin om de noden van onze klanten waar te maken en ze bij te sturen waar nodig.
Vertrouwen en expertise is dan ook de sleutel tot succes. Onze mensen worden professioneel opgeleid en bijgestaan om zo uw project tot een goed einde te brengen. Passion4sales staat er bij stil dat de werknemers de grootste bijdrage levert aan het succes van het bedrijf, daarom kunnen wij al jaren rekenen op onze vaste medewerkers die sinds het begin aan ons zijde staat waardoor er een hechte, nauwe en vertrouwensband ontstaan is. Zij zijn dan ook multifunctioneel en vooral enorm gemotiveerd ongeacht welke opdracht zij krijgen.

« Don’t sit down and wait for the opportunities to come. Get up and make them. – Madam CJ. Walker