Debiteurenbeheer

Jammer genoeg worden we de dag van vandaag meer en meer geconfronteerd met wanbetalers. Niet noodzakelijk omdat ze niet willen betalen maar soms is de mogelijkheid er niet en is het soms eenvoudiger om te luisteren naar je klant en te anticiperen op zijn problemen en behoeftes. Vaak volstaat het om een voorschot te vragen, een afbetalingsplan, … Deze zaken vergen veel onderhandelingen en administratie en dus veel tijd. Door dit uit te besteden heeft u personen in dienst die zich enkel en alleen hiermee bezighouden waardoor de correctheid van het werk gegarandeerd wordt wat zeer belangrijk is aangezien we op dat moment bezig zijn met de inkomstenverhoging van de firma. Investeren in een duur boekhoudprogramma is ook een mogelijkheid om de nauwkeurigheid en opvolgingsgarantie te verhogen maar het is jammer genoeg een zeer grote kost en meestal niet rendabel voornamelijk omdat mensen in moeilijkheden sneller geneigd zijn om toegevingen te doen en met u te onderhandelen als zij benadert worden door een betrokken en professioneel medewerker die zijn volle aandacht en begrip besteed aan 1 persoon.

Er zijn uiteraard veel instanties die u kan aanspreken om uw geld te innen, zoals een incassobureau, deurwaarder, … maar jammer genoeg zorgt de interventie van deze instanties voor frustraties en wrijvingen tussen u en uw klant waardoor er ontevredenheid ontstaat en is er een grote kans dat de relatie tussen u en uw klant geen positieve draai meer krijgt wat echt jammer is. Wij zorgen er niet alleen voor dat uw financiĆ«le situatie zienersoog verhoogd wordt maar dat de relatie tussen beide partijen stand houd.